Logo Logo

Termeni și condiții

Va rugam ca, in calitatea dvs. de utilizator (vizitator) al site-ului nostru, sa cititi cu atentie regurile de mai jos.
Continuarea utilizarii website-ului reprezinta acordul dumneavoastra asupra acestor Termeni si conditii.
Pentru toate informatiile existente pe acest site, dreptul de copyright este detinut de SC BrokerNet Software S.A.

1. Introducere

Brokernet Software SA, sediul in Bucuresti, Str.Izvor, Nr.78, Sectorul 5, inregistratã la Registrul Comertului sub nr. J40/7986/2011, Cod fiscal: RO 28733958, in conformitate cu cerintele Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) ne asumam angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate si de a ne conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile privind protectia acestora.
Aceasta politica este adoptata de conducerea Brokernet Software SA in relatiile cu toate partile externe interesate.
Brokernet Software SA aloca resurse pentru asigurarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza.
Aceasta politica ofera elemente despre ce fel de date personale sunt prelucrate, despre modul in care sunt utilizate datele personale si catre cine sunt distribuite datele personale si in ce scop
Revizuim periodic principiile privind securitatea datelor cu caracter personal, prezentate in continuare, aceste principii contin angajamentul nostru de a proteja confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor personale.
Securitatea datelor dvs. personale este un factor important pentru Brokernet Software SA de care tinem seama in cadrul relatiilor cu imputernicitii, tertii, operatori asociati si toate partile interesate. Ne angajam sa fim transparenti si deschisi. Aceasta politica de securitate a Brokernet Software SA explica modul in care gestionam datele personale din momentul in care le detinem. Sunt aplicabile si alte politici specifice sistemului de management al securitatii datelor cu caracter personal necesare furnizarii produselor si serviciilor Brokernet Software SA in conditii de securitate.

2. Ce date cu caracter personal prelucreaza Brokernet Software SA in scopul funizarii serviciilor

Pentru noi, "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata").
Pentru furnizarea serviciilor, Brokernet Software SA stocheaza urmatoarele date cu caracter personal:
• In cazul partenerilor de afaceri: se colecteaza detaliile de contact.
• In cazul potentialilor angajati: se colecteaza detaliile de contact, informatii despre expertiza si experienta profesionala.
• In cazul emiterii de polite de asigurare din aplicatiile noastre colectam urmatoarele date personale: Nume, prenume, adresa, varsta, sex, stare civila, data nasterii, nationalitate, preferinte de marketing, detalii cont bancar sau detalii card de plati, detalii despre autovehicul, condamnari penale si infractiuni relevante, puncte de penalizare, angajator, functie si detalii familiale, inclusiv relatiile cu dvs, adresa de corespondenta, semnatura in format digital, CNP, date inclusiv permis auto, date privind autovehiculul, imobilul sau bunul asigurat detinut de o persoana fizica care face obiectul asigurarii, date bancare, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse, date referitoare la sanatate si date ref. la eventualele infractiuni si condamnari penale.
• In cazul utilizatorilor website-ului: Puteti vizita Website-ul fara sa divulgati cine sunteti sau sa oferiti vreo data personala despre Dvs. Totusi, vor fi cazuri, cum ar fi solicitarea de informatii de la noi prin intermediul Website-ului in care vom avea nevoie sa obtinem date personale de contact, este posibil sa colectam aceste date personale prin diverse metode si in diverse locuri din website, inclusiv formulare, formulare de contact. Noi si funzorii nostri de servicii online putem utiliza tehnologii care in mod automat stocheaza sau colecteaza anumite informatii de fiecare data cand vizitati sau interactionati cu website-ul (informatii de utilizare). Aceste informatii de utilizare pot fi stocate sau accesate utilizand o varietate de tehnologii care pot fi descarcate in computerul dvs. personal, laptop, tableta, telefon mobil sau alt dispozitiv de fiecare data cand vizitati sau interactionati cu Website-ul nostru. Va rugam sa consultati politica noastra de Cookie pentru informatii suplimentare.

Pagina de internet este protejata cu ajutorul conectarii cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale precum si procesele de de autentificare si autorizare, daca sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate TLS / SSL – 2048 biti. Accesul utilizatorilor la conturile create este protejat printr-un nume de utilizator si o parola.
BrokerNet Software S.A. nu isi asuma raspunderea pentru eventualele daune provocate de transmiterea de catre Utilizator a parolei si a numelui de utilizator catre terte persoane.

3. In ce scop prelucram datele

Prelucram doar datele necesare pentru a furniza servicii ex. emiterea politelor din aplicatiile software, pentru comunicarea cu personele vizate, pentru derularea activitatilor de recrutare personal, pentru imbunatirea continutului website-ului nostru, pentru derularea unor proceduri legale.

4. Cum prelucram datelele cu caracter personal

4.1 Parteneri de afaceri si utilizatori Website
Vom colecta datele cu caracter personal:
(1) cand dvs sau angajatorul dvs ne ofera detaliile Dvs. de contact sau alte informatii pe parcursul delurarii colaborarii fie direct, ca si parteneri de afaceri, fie ca reprezentant al companiei Dvs;
(2) cand participati la intalniri, evenimente sau conferinte pe care le organizam sau la care participam;
(3) cand vizitati si/sau ne contactati prin Website.
Va rugam sa consultati politica noastra de Cookie pentru informatii suplimentare.
4.2. Asigurati si potentiali asigurati
Vom colecta datele cu caracter personal:
(1) prin intermediul tertilor, cum ar fi intermediarii (ex broker de asigurare), sau alte companii de asigurare (ex. daca sunteti asiguratul unei companii care solicita o polita de asigurare unde veti fi beneficiar);
(2) din alte surse (ex. agentii de recrutare personal, cataloage cu parteneri de faceri, agentii guvernamentale)

5. Temeiul legitim al prelucrarii datelor cu caracter personal

Ne intemeiem prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:
- prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract;
- prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ne revine;
- temei legitim de business - prelucram datele cu caracter personal ale utilizatorilor pentru a putea furniza in conditii corespunzatoare serviciile solicitate de parteneri.

6. Catre cine si cand poate transfera Brokernet Software SA date cu caracter personal

- Atunci cand cerintele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformam cerintelor legale ori de cate ori primim cereri legate de dvs. de la autoritati sau in cazul unui proces. Va vom informa atunci cand ni se va cere sa oferim datele dvs. personale in acest mod, cu exceptia cazului in care acest lucru ni se interzice prin lege. Atunci cand primim astfel de cereri, difuzam datele personale numai daca suntem convinsi, cu buna credinta, ca legea ne cere sa o facem. Nimic din aceasta informare nu vizeaza limitarea mijloacelor legale de aparare sau obiectiile pe care le-ati putea avea fata de solicitarea unui tert de a divulga datele cu caracter personal ale dvs.
- Atunci cand credem ca este necesar pentru a impiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane.
Vom partaja cu dvs. informatii in aceasta maniera numai daca apreciem in mod rezonabil, cu buna credinta, ca este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietatii si securitatii dvs., ale altor parteneri, ale Brokernet Software SA.
- pentru interese legitime de business putem transmite anumite date personale catre companii din grupul nostru;
- companiilor care ne ofera suport in desfasurarea activitatii noastre (furnizori servicii pentru infrastructura IT, sisteme de comunicatii, plati online etc);
- daca statutul Brokernet Software SA, structura noastra organizationala se modifica (daca initiem un proces de restructurare, daca suntem achizitionati sau daca intram in insolventa sau declaram faliment), putem transmite datele dvs. unei societati succesoare sau afiliate sau altor parteneri conform cerintelor de reglementare aplicabile.
- putem sa comunicam date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam. Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale Brokernet Software SA in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.
Imputerinicitii si tertii au, la randul lor, obligatii similare cu ale Brokernet Software SA in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.

7. Transferarea datelor cu caracter personal in afara Spatiului Economic European (SEE)

Putem transfera date cu caracter personal in SEE sau in afara SEE in situatia in care unii dintre partenerii Brokernet Software SA au sediul sau isi desfasoara activitatea in afara SEE. Efectuam transferuri de date in afara SEE numai daca sunt oferite suficiente garantii privind securitatea datelor. In situatia in care in urma analizarii riscurilor consideram ca prelucrarea este afectata de riscuri mari vom informa ANSPDCP privind gasirea unei solutii.

8. Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal

Vom stoca datele cu caracter personal necesare prestarii serviciilor conform obiectului de activitate, pentru a pastra legatura cu persoanele vizate si pentru a ne conforma obligatiilor legale aplicabile. Vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare si a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.
Brokernet Software SA va stabili daca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator si rezonabil in acest sens.
Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale, precum si cele aplicabile in materie de asigurari, in acord cu Nomenclatorul arhivistic aplicabil la nivelul companiei. Daca sunteti de acord cu prelucrarea datelor mentionate mai jos in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand vom fi anuntati de retragerea consimtamantului.
Activitatile de prelucrare prezentate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade:
1- Date personale incluse in bazele de date ale aplicatiilor din domeniul asigurarilor: pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti.
2- Date personale continute in facturi, alte documente contabile si financiare: 10 ani (conform legislatiei in vigoare), cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.
3- Date personale specifice relatiei contractuale: 10 ani (conform legislatiei in vigoare) dupa incetarea efectelor contractului.
4- Date personale specifice procesului de recrutatre personal: max. 3 ani sau pana la incetarea consimtamantului.

Nu pastram datele dvs. personale mai mult decat este necesar, astfel ca le pastram numai o perioada suficient de lunga pentru a indeplini scopul in care le-am colectat. De indata ce nu mai avem nevoie de ele, initiem actiuni de distrugere a acestora, cu exceptia cazului in care legislatia ne impune sa le pastram o perioada mai lunga de timp. Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Brokernet Software SA nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele cu caracter personal, se vor aplica masuri care vizeaza stergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea in conformitate cu procedurile legale aplicabile si cerintele de protejare a intereselor persoanelor vizate.

9. Obligatiile si drepturile operatorului/ Brokernet Software SA

9.1. Operatorul este pe deplin responsabil de respectarea obligatiilor impuse de legislatia cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si, incepand cu data de 25 mai 2018, este obligat sa respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. In cazul in care vor ramane valabile, se vor aplica in continuare prevederile Ordinului nr. 52/2002 privind aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, precum si prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
9.2. Operatorul va lua toate masurile necesare impotriva utilizarii, reproducerii, divulgarii, transferarii, dezvaluirii sau publicarii neautorizate a Datelor cu Caracter Personal colectate de la persoana vizata si va folosi Datele cu Caracter Personal pentru realizarea scopurilor prelucrarii..
9.3. Operatorul declara si garanteaza ca personalul propriu si imputernicitii sai au fost informati cu privire la obligatiile pe are le au in conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/679, ale reglementarilor complementare privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si privind cerintele propriul sistem de management al securitatii informatiilor.
9.4.Obligatiile Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
- in calitatea de operator de date cu caracter personal, operatorul se obliga sa ofere suficiente garantii in ceea ce priveste masurile de securitate tehnice si organizatorice referitoare la operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal si sa respecte normele de securitate, astfel incat prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale persoanelor vizate sa intruneasca cerintele prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 si sa asigure protectia drepturilor persoanei vizate, in conformitate cu prevederile articolului 32 din Regulament.
- Personalul operatorului care efectueaza operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi stabilit pe baza principiului nevoii de a cunoaste. In acest sens, se permite accesul la Datele cu Caracter Personal numai pentru angajatii sau functionarii care au nevoie sa le cunoasca.
- Operatorul este pe deplin responsabil in ceea ce priveste instruirea Personalului propriu cu privire la obligatiile prevazute in prezentul document si in Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016.
- Operatorul se asigura ca in cazul incetarii, din orice motiv, a relatiei de colaborare cu Personalul propriu, toate datele cu caracter personal acordate Personalului vor fi sterse, iar datele cu caracter personal primite de la persoana vizata vor ramane in deplina siguranta.
9.5. Operatorul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal cu buna-credinta si sa stocheze datele cu caracter personal intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate.
9.6. Operatorul pastreaza o evidenta a activitatilor de prelucrare desfasurate in vederea incheierii contractului de angajare, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2), (3) si (4) din Regulament.
9.7. Operatorul se obliga:
a) sa utilizeze datele cu caracter personal numai in scopurile stabilite prin contractul de angajare pentru care Persoana vizata a comunicat datele, cu exceptia situatiei in care Persoana Vizata si-a dat acordul pentru folosirea datelor si pentru alte scopuri;
b) sa nu divulge datele cu caracter personal la care au acces, ca urmare a unei vulnerabilitati a sistemelor informatice;
c) In cazul in care Operatorul constata un incident de securitate in sistemul de transmitere si prelucrare a datelor cu caracter personal in ceea ce priveste securitatea sistemelor informatice, precum si orice incident referitor la posibila utilizare sau intrebuintare gresita/ necorespunzatoare a acestora de orice natura si care pot avea un impact asupra datelor personale furnizate de persoana vizata, Operatorul se obliga sa raporteze de indata, dar nu mai tarziu de 72 h prin e-mail, orice astfel de incident de securitate constatat.
d) In cel mult 72 de ore de la data incalcarii, Operatorul va transmite catre persoana vizata un Raport care va cuprinde cel putin elementele din art. 33 alin. (3) din Regulament.
e) In mod special, Operatorul are obligatia de a transmite propuneri referitoare la remedierea incidentelor constatate; In cazul unui incident de securitate, Operatorul trebuie sa indeplineasca procedura prevazuta la art. 33 din GDPR, respectiv notificarea Autoritatii de Supraveghere;
f) Sa-si ofere asistenta, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, pentru indeplinirea obligatiilor de a raspunde cererilor privind exercitarea de catre Persoana Vizata a drepturilor rezultand din Regulament;
g) sa nu trimita in mod neautorizat documente sau fisiere ce contin Date cu Caracter Personal primite de la persoana vizata, date care pot prejudicia persoana vizata;
h) sa asigure persoanelor vizate dreptul la portabilitatea datelor, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
i) sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea oricaror date si in special a celor cu caracter personal primite, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala;
j) sa prezinte persoanei vizate, la cererea expresa, suficiente garantii in ceea ce priveste masurile de securitate tehnice si organizatorice cu privire la prelucrarile ce vor fi efectuate. In acest sens, va transmite catre Partea solicitanta un raport cu masurile pe care le are implementate in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal;

10. Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:
- dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate in posesia Brokernet Software SA;
-de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
- dreptul la portabilitatea datelor, daca prelucrarea are la baza consimtamantul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita Brokernet Software SA sa furnizeze datele cu caracter personal obtinute direct de la persoana vizata si, daca este posibil, sa transmita acele date direct altui operator;
- dreptul de a solicita Brokernet Software SA sa rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
- dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse in momentul in care nu mai sunt necesare/ dreptul de a fi uitat;
- in cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii;
- daca prelucrarea se bazeaza pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica).
Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment.
Pentru exercitarea acestor drepturi si pentru orice informare privind sistemul de management al securitatii datelor cu caracter personal, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: Brokernet Software SA, Bucuresti, Str. Izvor nr. 78, email: octavian.pasparuga@brokernet.ro, telefon 0758 070 590 pentru va informa privind masurile de securitate implementate.
In cazul in care doriti sa va retrageti consimtamantul acordat, aveti posibilitatea de a utiliza si optiunea „dezabonare” care este inclusa in fiecare comunicare de marketing.
Va este recunoscut dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care v-au fost incalcate.
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

11. Ce masuri de securitate utilizeaza Brokernet Software SA pentru protejarea datele dvs. personale?

Ne angajam sa protejam datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de indata ce suntem in posesia lor. Implementam masuri de securitate organizatorice si tehnice. In ciuda eforturilor noastre, in cazul in care vom identifica o bresa de securitate care va afecteaza, va vom informa, si vom initia masuri de corectie adecvate.
Pentru protejarea datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, Brokernet Software SA utilizeaza tehnologii de criptare si pseudonimizare. Chiar daca utilizam aceste tehnologii si alte masuri de securitate pentru a proteja informatiile confidentiale si a oferi securitatea corespunzatoare, nu garantam ca securitate 100%.
Brokernet Software SA utilizeaza procedurile de securitate si garantiile pe care le considera adecvate pentru protejarea datelor personale ale partenerilor nostri sau ale altor persoane care le furnizeaza companiei. Cerintele de securitate Brokernet Software SA sunt solicitate tuturor imputernicitilor si furnizorilor nostri. Scopul nostru este de a asigura confidentilitatea, integritatea si disponibilitatate datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate aflate sub controlul Brokernet Software SA.
Sistemul de management al securitatii informatiei Brokernet Software SA este certificat de organismul de certificare TUV Thuringen in raport cu cerintele standardului ISO 27001. Sistemul de management al serviciilor IT Brokernet Software SA este certificat de organismul de certificare RINA (www.rina.org) in raport cu cerintele standardului ISO 20000-1.

12. Ce se intampla in cazul in care modificam prezenta politica privind protectia datelor personale?

Prelucram doar datele necesare pentru a furniza servicii ex. emiterea politelor din aplicatiile software, pentru comunicarea cu personele vizate, pentru derularea activitatilor de recrutare personal, pentru imbunatirea continutului website-ului nostru, pentru derularea unor proceduri legale.

13. Incheierea contractului de asigurare

Contractul de asigurare se incheie in baza:
• acestor Termeni si Conditii
• cererii de oferta din partea Utilizatorului
• ofertei adresata Utilizatorului
• conditiilor de asigurare specifice fiecarui produs de asigurare

Orice utilizator are posibilitatea sa achizitioneze o asigurare prin intermediul site-ului.

Utilizatorul are posibilitatea de a inceta in orice moment utilizarea serviciilor furnizate de site pe cale electronica.
Pentru a obtine o oferta de incheiere a contractului de asigurare, utilizatorul va trebui sa completeze o serie de informatii si sa se asigure ca datele introduse sunt corecte.
Daca Utilizatorul este de acord cu oferta, prin continuarea procesului, Utilizatorul va alege modalitatea de plata a primei, dupa care va completa informatiile necesare platii si livrarii in format electronic pe adresa de email furnizata.
Polita de asigurare se va genera si va fi disponibila numai dupa plata acesteia si confirmarea platii de catre operatorul de plati al site-ului.

14. Costuri legate de incheierea contractului

• Prima de asigurare reprezinta pretul final platit de utilizator pentru a beneficia de protectia oferita de contractul de asigurare
• Utilizatorul nu va suporta alte costuri suplimentare legate de incheierea contractului de asigurare.

15. Modalitatea de plata a primei de asigurare

Utilizatorul poate realiza plata exclusiv online, autorizata cu cardurile: Visa, MasterCard, Maestro.
Pentru efectuarea platii on-line, Utilizatorul este directionat pe pagina securizata de internet a procesatorului de plati, unde are loc autorizarea tranzactiei.
Confirmarea incheierii contractului de asigurare se face prin informatia corespunzatoare afisata pe pagina de internet dupa efectuarea platii. Polita intra in vigoare la data stabilita prin contract, dar nu mai devreme de data achitarii primei de asigurare.
Politele de asigurare medicala vor fi transmise Utilizatorului numai in sistem electronic, pe adresa de e-mail furnizat, de unde utilizatorul le poate imprima pe suport de hartie.
Utilizatorul are urmatoarele responsabilitati:
• sa furnizeze date adevarate, exacte si complete
• sa mentina si innoiasca, atunci cand situatia cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte si complete.

Produsele de asigurare se constituie intr-un serviciu pentru care termenii sunt agreati in prealabil, de aceea, returnarea/anularea lor nu este posibila.

Cum puteti contacta Brokernet Software SA

Daca doriti sa corectati datele dvs. personale, sa modificati modul in care colaboram si prelucram aceste date sau daca doriti sa adresati intrebari despre politicile noastre aplicabile securitatii prelucrarii datelor personale ale dvs., va rugam sa ne contactati la datele de contact de mai jos:
Brokernet Software SA
Adresa: Bucuresti, Str. Izvor nr. 78
Email: octavian.pasparuga@brokernet.ro
Tel: 0750 070 590

Cum va puteti contacta agentul

Costi Mihaila
Adresa: Boom Car Service, Drumul Fermei, Popesti-Leordeni, Romania
Email: costel.mihaila@hotmail.com
Tel: 0722677694